Naše aktivity

Pořádáme společenské a sportovní aktivity společné s rodiči:

 • Mikulášská maškarní slavnost
 • Bruslení na zimním stadioně v Chocni - výuka těch nejmenších
 • Předvánoční zájezd do Prahy spojený se zhlédnutím představení v Divadle Spejbla a Hurvínka
 • Zájezd do Westernového městečka Šiklův Mlýn - lekce jízdy na koni
 • Zájezd do Deštného a na Šerlich - spojený s lekcí bobování, lyžování a vysokohorským výstupem na Masarykovu chatu
 • Společná slavnost na zakončení školního roku s programem dětí a předáním vysvědčení

Od školního roku 2011/2012 nabízíme nové služby

 • Hlídání dětí od 0 do 6 let
 • Hlídání dětí s přípravou na vstup do MŠ
 • Hlídání dětí s AJ
 • Hlídání dětí s výukou jako v mateřské škole
 • Příprava dětí na vstup do ZŠ
 • Doučování dětí - všeobecných předmětů a příprava na vstup na SŠ
 • Prázdninové aktivity dle přání rodičů

Pro bližší informace nás kontaktujte