O nás

foto z výukyNaše miniškola byla založena 1.září 1990 Milenou Hlaváčkovou pro děti od 3 do 14 let. Označení miniškola měla pro začínající minipočet žáků (pouze 35) a během dvou let dosáhla 102 žáků.

Zvolili jsme šťastnou kombinaci výuky cizího jazyka s osvojováním základů mnoha druhů sportu.Děti si hravou formou osvojují určitou zásobu cizích slovíček (během školního roku asi 130), dále větné vazby a je jim vytvořeno podnětné dvojjazyčné prostředí.

V roce 2000 navázala naše škola kontakt se soukromou anglickoou universitou Brighton College. Tuto školu jsme navštivili, zhlédli výuku různých předmětů a šest dní pobyli v anglických rodinách. Firma ELKO Valenta Choceň jako garant tohoto projektu věnovala dárky pro studenty i profesory této university.

V Chocni výuka probíhá v tělocvičně Obchodní akademie a ve Vysokém Mýtě ve sportovní učebně M-Klubu. V případě pěkného počasí využíváme i prostředí parků a přírody v okolí.

foto z výukyDěti si osvojují základní pravidla těchto sportů: tenis, korfball, horolezectví, jízda na koni, bruslení, bobování, lyžování, vysokohorská turistika, cvičení na nářadí, míčové hry, plavání.Pracovníci naší miniškoly

  • Milena Hlaváčková - majitelka a ředitelka školy
  • Mgr. Eva Haljuková - učitelka jazyků a sportovních disciplín
  • Ing. Miroslav Šalý - učitel sportovních disciplín a průvodce
  • Petr Haljuk - technická podpora
  • Bc. Michaela Haljuková - učitelka angličtiny a sportovních disciplín (tenis)
  • Jiřina Kunčická - učitelka jazyků a sportovních disciplín
  • Marie Vašatová - hlídání dětí v rodinách